Sunday, January 25, 2009

Female Proportions, Male Proportions - Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp der menschkunde


The figure divided into ten parts.The female figure divided into nine parts.

Natural and artistic treatise of the science of humans.

Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp der menschkunde :
leerende niet alleen de kennis van de gestalte, proportie, schoonheyd, muskelen, bewegingen, actien, passien, en welstand der menschbeelden : tot de teykenkunde, schilderkunde, beeldhouwery, bootseer en giet-oeffening toepassen : maar ook hoe sich een mensch na deselve regelen, in allerhande doeningh van gaan, staan, loopen, torssen, dragen, arbeyden, spreken en andere gebeerden : bevallig en verstandilijk aastellen zal a seventeenth century book about drawing published in 1683 has interesting engravings of male and female proportions and how to draw heads and figures.
The full text is available at the Internet Archive. The book on the web is from the Elmer Belt Library of Vinciana at the University of California, Los Angeles.

Here is an image at the Bildmuseet.Classic Human Anatomy: The Artist's Guide to Form, Function, and Movement

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...